ജയിക്കുന്ന മൗനങ്ങൾ

അലസനായ ഞാൻ
എന്നേക്കാൾ
വിരസമായൊരു ദിനം
മടുത്തു മടുത്തൊരു
കവിതയെഴുതാനിരിക്കുന്നു.
അധ്വാനിയായ ഒരാൾ
രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ച
ദിവസമായിരുന്നു അന്ന്.
“മൗനം ശബ്‍ദത്തോടോ
അധികാരം ബലഹീനതയോടോ
ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ
ഭയം മാത്രം അവശേഷിക്കും “
എന്നെഴുതി നിർത്തിയ
ദുർബലനായ എന്റെ
ദുർബലമായ കവിതയിലേക്ക്
ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ കടന്നുവരുന്നു
മൗനത്തിൽ തുടങ്ങി
കരച്ചിലായി
ചെറുത്തുനിൽപ്പായി
സംഗീതമായി
അത് നാടിനെ
ചേർത്തു പിടിക്കുന്നു.
ശരിക്കും
അധികാരം
തോറ്റുപോവുകയായിരുന്നു
മൗനം
ജയിക്കുകയായിരുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here