കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി: കഥാശില്പശാല

 

 

2019 നവംബർ 22, 23, 24 തീയതികളിൽ മൂഴിക്കുളംശാലയിൽ (കുറുമശ്ശേരി) കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല കഥാശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ട്.പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. മലയാള കഥയിലെ പുതുരീതികൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായിരിക്കും പരിപാടിയെന്നു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖൻ അറിയിച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here