മുറിവ്

 

എനിക്ക് ചന്ദനത്തിന്റെയോ
കർപ്പൂരത്തിന്റെയോ ഗന്ധമില്ല…

എനിക്ക് ചുറ്റുമാരും നാമജപത്തോടെ
പ്രദിക്ഷണം വെയ്ക്കറില്ല….

എന്റെ ചില്ലകളിലാരും തൊട്ടിലോ
മണിയോ കെട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല…

എന്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കാനാരും എന്നിൽ
പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ചിരുന്നില്ല….

എന്റെ പാദങ്ങളിലാരും കാണിക്കയിടുകയോ
തിരിതെളിയിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല….

എന്നാൽ ഒന്നറിയാം,

ഇതൊന്നുമില്ലാത്തത്കൊണ്ടാകാമവർ
മറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെയെന്നെ
മുറിച്ചുവീഴുത്തുന്നതെന്ന്…..

എന്ന്,

മുറിവേറ്റ ഒരു മരം.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleപുല്ലുവിളമുക്കിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ
Next articleമരണങ്ങൾ പറയുന്നത്
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂരിൽ ശശിധരൻ പിള്ളയുടെയും ബിന്ദുകുമാരിയുടെയും മകളായി ജനനം.അക്ഷരം മാസികയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ "നന്ദിനിയുടെ കവിതകൾ " എന്ന പേരിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.മറ്റ്‌ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളിലും കവിത പ്രസിദ്ധികരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. കേരള ബുക്ക്‌ ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അവാർഡുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപികയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here