സർഗ്ഗവേദി മലയാളം കഥ-കവിത മൽസരം 2018: അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു

untitled-1

അമേരിക്കൻ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ സർഗ്ഗഭാവന പ്രകടമാക്കാൻ ഇതാ ഒരവസരം. സർഗ്ഗവേദി ഒരുക്കുന്ന മലയാളം കഥ-കവിത മൽസരം. അമേരിക്കയിലോ കാനഡായിലോ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഏതൊരു മലയാളിക്കും പങ്കെടുക്കാം. വിജയികൾക്ക് സമ്മാനവും പ്രശംസാപത്രവും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കൃതികൾ സർഗ്ഗവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

നിബന്ധനകൾ:
*മത്സരം അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും താമസിക്കുന്നവർക്കായി മാത്രം ഉള്ളതാണ്

*ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരു കഥയും കവിതയും മാത്രം

*30000 വാക്കുകളിൽ ഉള്ള കഥയോ കവിതയോ സമർപ്പിക്കാം, വിഷയം ഏതുമാകാം

*മത്സരത്തിനയക്കുന്നവ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാവരുത്

*മത്സരത്തിനയക്കുന്ന കൃതികൾ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സ്വതന്ത്ര്യം സർഗ്ഗവേദിക്കുണ്ടാകും

അയക്കേണ്ട രീതി:

മത്സരത്തിനുള്ള കൃതികൾ sargavediteam@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് വേർഡ് ഫയലായി അയക്കണം. അതിനോടൊപ്പം ‘സർഗവേദി കഥ /കവിത മത്സരത്തിനുള്ള എന്റെ സമർപ്പണം 2018’ എന്നും എഴുതണം. അതോടൊപ്പം കൃതികളുടെ പേരും, അപേക്ഷകന്റെ വിശദമായ വിലാസവും എഴുതണം. അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മെയ് 31

 

 

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here