സന്ധ്യയും കവിതയും

” ഉണ്ടുകൊണ്ടങ്ങിരിക്കവെ ഉണ്ടായ്
സന്ധ്യപോലൊരു കവിത
ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊരു
പൂതിയുത്ക്കടം , മനസില്‍!
സന്ധ്യവാനക്കവിളു പോലെ ;
സുന്ദരം , ശാന്തം, കനവ് പൂക്കും
സുസ്മിത സുഗന്ധിയാമൊരു കവിത !
പൂതി മൂത്ത് , പൂതി മൂത്തങ്ങനെ
രാവുറക്കമറ്റുപോയ്;
പകലോ, കൂര്‍ക്കം വലിക്കയായി നിദ്ര!
കഠിനതപമേവമേറെ
നാളുകള്‍ കൊഴിക്കവെ;
ഉണ്ടുണ്ടായ് മനസാകാശേ;
സന്ധ്യയായൊരു കവിത!
സുന്ദരം, ശാന്തമതിരാഗമോഹനം
സന്ധ്യപോലെന്നാലോ;
അല്പ്പായുസ്സായി കഷ്ടം!
ഉണ്ടുണ്ടങ്ങിരിക്കെവെ
ഉദിച്ചതാമൊരു പൂതിയില്‍
കഠിനതപാല്‍ പിറന്നൊരീ
അന്തികവിതാംഗന
പിറപ്പിലേ പട്ടു പോയ്
മനസ്സനന്തരം ശവസ്ഥലം !!

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English