സമയം

samayam

സമയമായെന്നെന്നേ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന
ഘടികാരംനിശ്ചലമായി……

സയംഅറിയാതെഞാന്‍
ഘടികാരത്തെ പരിപാലിക്കാന്‍
മറന്ന്പോയി……….

കുറ്റംഎന്റെതോ അതോ
ഘടികാരത്തിന്‍റെയോ…..?
അല്ലങ്കില്‍പിന്നെയെന്റെ
സമയത്തിന്‍റെയോ..?

ഘടികാരം സമയം
ചിലവഴിച്ചില്ലങ്കിലും
സമയം എന്റെതാവുംകഴിയുക…!

ഘടികാരംപിന്നയും
സമയത്തിന്‍റെതാളത്തില്‍
തുടിക്കും…….പക്ഷേ
എന്‍റെസമയംപിന്നെയും
തുടിക്കില്ലാ……

സമയംതീര്‍ന്നഞാന്‍
എന്നെയെങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കും…?

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here