സായംസന്ധ്യ

sayamsandhya

 

ഈറൻ മേഘങ്ങൾ പെയ്തൊഴിയും,
സായംസന്ധ്യതൻ അരുണിമയിൽ
ശ്രുതി മീട്ടിയെത്തുമൊരു
കുളിർക്കാറ്റിനലകളിൽ
പാരിജാതപ്പൂക്കളും കണ്ണുചിമ്മി,
സുഗന്ധമായ് ഒഴുകിയെത്തും
ഇളം തെന്നലിൽ ഹൃദയമന്ത്രങ്ങൾ
രാഗം പൊഴിക്കുമെൻ മണിവീണയും,
പുഞ്ചിരി തൂകിയെത്തും നവോഢയാം
സന്ധ്യേ… നിനക്കു വന്ദനം!!
രാവും പകലും ഇഴചേർന്നെത്തും
മുറ്റത്തെ തുളസിത്തറയൊന്നിൽ-
തിരിതെളിയും മൺചിരാതുകൾ..
മന്ത്രധ്വനിയായ് പൊഴിഞ്ഞീടുംമെൻ
ആത്മാവിൽ മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം
ദീപം.. ദീപം… ദീപം..

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

2 COMMENTS

 1. മന്ത്രധ്വനിയായ് പൊഴിഞ്ഞീടുംമെൻ
  ആത്മാവിൽ മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം
  ദീപം.. ദീപം… ദീപം..

  ……..GOOD

  • ശ്രീ അനിൽ ,
   ഇവിടെ വന്ന് അഭിപ്രായമെഴുതിയതിന് വളരെ നന്ദി..

Leave a Reply to ബിന്ദു പുഷ്പൻ Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here