രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ക്യാമ്പാസിന് ഗോൾവാൾക്കറിന്റെ പേര് നൽകുന്നത് ഉചിതമെന്ന് പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here