മഴക്കുടുക്കകൾ

 

മഴവില്ലു കമാനമേറിയ
മേഘങ്ങൾ തൻ
ഇടയ്ക്കാക്കൊട്ടുകൾ
മുന്തിരിച്ചാറിൽ തീർത്തൊരു
കൊണ്ടലുകളിൻ നിറപ്പടർപ്പ്.

ഇനിയും എത്തിചേരാനുണ്ടൊ-
ത്തിരിപേർ, കൂട്ടുകാർ
ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിതൻ ചൂടാറും
മുൻപെയീ വൃത്തവിന്യാസം
ഗഗനമാകെ നിറയുന്നുവീ ജലദപരിമളങ്ങൾ ഗുളികകൾ
ഔഷധക്കൂട്ടുകളായിയാ മൺകലക്കുഴമ്പിൽ
ഈ പരീക്ഷണശാലയിൽ
പുകയും നിലാവിൻ കുമിളകൾ…

ഇത്തിരി നേരത്തിൻ
കാര്യമല്ലായെന്നു തോന്നുന്നു
കിളികൾ തൻ കടങ്കഥ
പറച്ചിലങ്ങനെ
കല്ലുകളപ്പോൾ കോർത്ത്
തീപ്പൊരി പാറി മിന്നിടും
കൂടാരം കെട്ടിയൊരുക്കി വച്ചതു പോൽ ഈ കർപ്പൂരക്കെട്ടുകൾ,
ചാരക്കുന്നുകൾ, കാവൽമാടങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയകണക്കെ
ചിന്തും പരലുകൾ  തെളിനീർ കൂടയിൽനിന്നു
പുറത്തിറങ്ങി വരുവാൻ സമയമായിട്ടില്ലെന്നപോൽ
പതിയെയൊളിക്കും ഈറൻ വെൺകണങ്ങൾ

പകലിൽ സമയം പാഴാകാതെ മിനുക്കിയെടുക്കുന്നു
വീണ്ടും ഓരോ പാതയും
പിന്നിക്കെട്ടിയ പല്ലവികൾ പാടുന്നിടയ്ക്കിടെ ഓർമകളായി
അശ്രുവിറ്റു വഴിയിൽ തങ്ങാതെ വീഴാതെ വളയുന്നു അറിവിൻ വിളികളുമായി തത്തകൾ പായുന്നു
വിമാനത്തിൽ പറന്നു വന്നതുപോൽ അടുക്കുന്നു വാനിലാവർത്തനം
വഴിവിളക്കുകൾ തെളിയുന്നു വരുണപ്പീലികൾ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും
ആരുമറിയാതെയെന്ന പോൽ ഇടിമിന്നലുകൾ ആർത്തിരമ്പാതെ കപ്പൽ കയറിപ്പോകുന്നു മഴക്കുടുക്കകൾ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here