വായനാപക്ഷാചരണം; ക്വിസ് മത്സരം

 

 

വായനാപക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് സാഹിത്യ ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 25-ന് ഹൈസ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായി കന്നട, മലയാളം വിഭാഗത്തിലാണ് മത്സരം. ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് പി.ആർ.ഡി ചേംബറിൽ രാവിലെ 10.30-ന് മലയാളം വിഭാഗത്തിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2.30-ന് കന്നഡ വിഭാഗത്തിലും ആയിരിക്കും മത്സരം. താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ കൊണ്ടുവരണം. തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഇല്ലാത്തവർ സ്‌കൂൾ മേലധികാരിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം കരുതണം. ഫോൺ 04994 255145.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here