തേന്‍മഴ

മഴ വരുന്നുണ്ട് മഴ വരുന്നുണ്ട്
മധുരമുള്ള തേന്‍ വരുന്നുണ്ട്
മഴ വരുന്നുണ്ട് മഴ വരുന്നുണ്ട്
മധുരമാം ലഡു മഴ വരുന്നുണ്ട്
മഴ വരുന്നുണ്ട് മഴ വരുന്നുണ്ട്
മധുര നാരങ്ങ മഴ വരുന്നുണ്ട്
മഴ വരുന്നുണ്ട് മഴ വരുന്നുണ്ട്
മധുര മിഠായി മഴ വരുന്നുണ്ട്
മഴ വരുന്നുണ്ട് മഴ വരുന്നുണ്ട്
മധുര സ്വപ്‌നത്തേന്‍ മഴ വരുന്നുണ്ട്.

Generated from archived content: nursary1_july15_13.html Author: suresh_mookanoor

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here