അ-അമ്മ-അമ്മാനം

അ-അമ്മ-അമ്മാനം

അമ്മുവിനുണ്ടൊരു സമ്മാനം

ആ-ആന-ആലോലം

ആടിയുലഞ്ഞൂ താലോലം

ഇ-ഇമ്പം-ഇടിനാദം

ഇടവം വന്നാൽ ഇടിനാദം.

ഈ-ഈച്ച-ഈരണ്ട്‌

ഈണം പാടാൻ ഞാനുണ്ട്‌

ഉ-ഉണ്ണി-ഉണ്ണുണ്ണി

ഉറിയിൽ തൂങ്ങി കുഞ്ഞുണ്ണി

ഊ-ഊണ്‌-ഊഞ്ഞാല്‌

ഊഞ്ഞാലാടാനെന്തു രസം!

എ-എരുമ-എലിവാല്‌

എല്ലുകടിച്ചാൽ പുലിവാല്‌

ഏ-ഏത്തം-ഏത്തയ്‌​‍്‌ക്ക

ഏലക്കാട്ടിൽ ഏലയ്‌ക്ക.

ഐ-ഐസ്‌ക്രീം-ഐക്കൂറ

ഐക്യം ഐക്യം സിന്ദാബാദ്‌

ഒ-ഒന്ന്‌-ഒന്നാമൻ

ഒട്ടകമാണേ ഒന്നാമൻ.

ഓ-ഓട്‌-ഓടിയ്‌ക്കോ

ഓലത്തുമ്പിൽ ഓന്തച്ചൻ!

Generated from archived content: nurserypattu_aug5_06.html Author: sippi-pallippuram

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here