നായ്‌ക്കുട്ടി

കുതിച്ചുചാടി വരുന്നുണ്ടേ

കുരച്ചുകൊണ്ടൊരു നായ്‌ക്കുട്ടി.

പേടിച്ചാരും പായരുതേ

കടിക്കുകില്ലീ നായ്‌ക്കുട്ടി!

ഞങ്ങടെ വീട്ടിൻ മുറ്റത്ത്‌

കാവൽകിടക്കും നായ്‌ക്കുട്ടി.

ഒന്നുവിളിച്ചാലോടിവരും

മിന്നലുമാതിരി നായ്‌ക്കുട്ടി!

അനക്കമെങ്ങാൻ കേട്ടെന്നാൽ

ഉറക്കെ മോങ്ങും നായ്‌ക്കുട്ടി.

നോട്ടം കണ്ടാൽ സിംഹത്താൻ

കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ പാവത്താൻ!

Generated from archived content: nurse3_mar11_11.html Author: sippi-pallippuram

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here