ആനകളുടെ താരാട്ട്‌

ആനമലയിലൊരുണ്ണി പിറന്നേ

ആനക്കറുമ്പിയ്‌ക്കൊരുണ്ണി പിറന്നേ

ആരോമലുണ്ണിയെ കണ്ണാലെകാണാൻ

ആനകൾ ചുറ്റിലും വന്നു നിരന്നേ!

ആനക്കിടാത്തനെ താരാട്ടുപാടാൻ

അമ്മയ്‌ക്കുമച്ഛനും വല്ലാത്തമോഹം

ആനക്കറുമ്പിയും കൊമ്പനുംകൂടി

തുമ്പിക്കരം കോർത്തു തൊട്ടിലുണ്ടാക്കി

ആരോമലുണ്ണിയെ തൊട്ടിലിലേറ്റി

ആലോലമങ്ങവർ താരാട്ടുപാടി

ആനക്കുടുംബത്തിലാനന്ദപൂരം

ആനമലയിലൊരാറാട്ടുപൂരം.

Generated from archived content: nadan-jan15-05.html Author: sippi-pallippuram

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here