എല്ലാം നമ്മളറിയേണം

ഒരിക്കൽ പച്ചവിരിഞ്ഞീടാൻ

തെളിനീരുറവയുണർന്നീടാൻ

മണ്ണിനെ പരിപാലിക്കേണം

മരങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തീടുകിലൊരു

മധുവനമാകും ജീവിതവും

ഉരുകും വേനൽ താപം മാറ്റി

കുളിരേകിടും ജീവനവും

പ്രകൃതികനിഞ്ഞൊരു-

വരമാം ഭൂവിന്‌

കുന്നും, മലയും, പാറക്കെട്ടുകൾ

തോടുകൾ, കാടുകൾ, താഴ്‌വാരങ്ങളും

എല്ലാമെല്ലാമറിയുക നമ്മൾ

പാരിതിലെങ്ങും പ്രാണൻ-

നൽകാൻ

മണ്ണും, വിണ്ണും ഒന്നായ്‌ മാറും

ജലപീയൂഷം പെയ്‌തീടാനും

മരമതു നമ്മൾ വളർത്തേണം

കുഞ്ഞിനെ,യമ്മവളർത്തുംപോലെ

എല്ലാം പരിപാലിക്കുക നമ്മൾ

Generated from archived content: nurse2_jun22_09.html Author: raju.kanjirangad

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here