പുതിയൊരു ലോകം പണിയാം

അവധിയായ്‌, അവധിയായ്‌

ആടിപ്പാടാൻ വരികയായ്‌

കൂട്ടരുമായൊത്തുകൂടി

തുമ്പിതുള്ളാൻ നേരമായ്‌

മാമ്പഴത്തിൻ കാലമായ്‌

മധുകിനിയും കാലമായ്‌

അണ്ണാരക്കണ്ണൻ മാവിൽ

കളിപറയും കാലമായ്‌

പാടത്തിൽ പാറിടാം

പൂമ്പാറ്റയായിടാം

കൂട്ടുകാരും പാട്ടുമായ്‌

പുഞ്ചിരിപ്പൂകോർത്തിടാം

പുതുകളിയും പാട്ടുമായ്‌

പുത്തനറിവ്‌ നേടിടാം

പുത്തനാമൊരു ലോകം തീർക്കാൻ

നേർവഴിക്ക്‌ നീങ്ങിടാം.

Generated from archived content: nurse1_april17_09.html Author: raju.kanjirangad

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here