കറുമ്പിപ്പൈ

രാവെന്നുളള കറുമ്പിപ്പൈ

ഒരുനാൾ പാലുചുരത്തില്ല

പിന്നെ ഒരുതുടം പാൽനൽകും

ഓരോ ദിനവും പാൽകൂടും

ഒരുദിനം പാലു നിറച്ചുതരും

ഒരുകുടം പാലു നിറച്ചുതരും

പിന്നെ ദിനവും പാൽകുറയും

വീണ്ടും പാലൊരു തുടമാകും

കന്നുകുടിച്ചതു കൊണ്ടാകാം

പിന്നെയൊരുനാൾ പാലില്ല!

രാവെന്നുളള കറുമ്പിപ്പൈ

പാലുതരാത്തതമാവാസി

പാൽനിറയുന്നതു പൗർണ്ണമിയിൽ

പാൽക്കുടമമ്പിളി പാലേത്‌?

പാലുനിലാവ്‌ പൈമ്പാല്‌

പാലുകുടിപ്പതു മാളോര്‌!

Generated from archived content: nursery_pai.html Author: muralidharan_telk

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here