ആനയും അഴകും

നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടി നടത്തും

ആനയ്‌ക്കേഴഴക്‌!

മുത്തുക്കുടയും ചൂടിനടത്തും

ആനയ്‌ക്കേഴഴക്‌!

ആലവട്ടം വെൺചാമരവും

ആനയ്‌ക്കേഴഴക്‌!

കോലവുമേറ്റി കുടമാറുമ്പോൾ

ആനയ്‌ക്കേഴഴക്‌!

കാലിൽ ചങ്ങലയിട്ടുവരിഞ്ഞാൽ

ആനയ്‌ക്കെന്തഴക്‌?

ആളുകൾ മേലെ കേറിയിരുന്നാൽ

ആനയ്‌ക്കെന്തഴക്‌?

ആനക്കോലും തോട്ടിയുമേറ്റാൽ

ആനയ്‌ക്കെന്തഴക്‌?

പാപ്പാൻ കൊമ്പുപിടിച്ചു നടന്നാൽ

ആനയ്‌ക്കെന്തഴക്‌?

കാട്ടിലടിച്ചു പൊളിച്ചു നടക്കും

ആനയ്‌ക്കല്ലോ നൂറഴക്‌!

Generated from archived content: kuttinadan_ana.html Author: muralidharan_telk

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here