മിന്നാമിന്നി

മിന്നിപ്പൊലിഞ്ഞുടൻ മിന്നി മിന്നി

തെന്നി നീങ്ങീടുന്ന മിന്നാമിന്നീ

വിണ്ണിൽ നിന്നെങ്ങാനും കാലുതെറ്റി

വീണൊരു മാണിക്യത്താരമോ നീ?

പൂനിലാവിന്റെ പൂം പൊട്ടുകൊണ്ടോ

മിന്നൽക്കൊടിയുടെ മിന്നുകൊണ്ടോ

പൊൻ തിരിവെട്ടം മിന്നിച്ചിടുന്ന-

തെന്തു കൊണ്ടെന്തുകൊണ്ടോമനേ, നീ?

പൊന്നു പുലരിയീ മണ്ണിൽ നിന്നും

എന്നേക്കുമായ്‌ വിട ചൊല്ലിയാലും

മിന്നിപ്പൊലിഞ്ഞുടൻ മിന്നി മിന്നി

പൊൻകിനാവായെത്തുകില്ലയോ നീ?

Generated from archived content: nurse6_nov20_09.html Author: anandan_cherai

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here