പുതിയ പ്രതീക്ഷയായി ‘പച്ചത്തുരുത്ത്’

 

 

തരിശ് ഭൂമിയില്‍പച്ചപ്പൊരുക്കാനുള്ള ഹരിത കേരളംമിഷന്റെ പച്ചത്തുരുത്ത് പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് തുടക്കമായി. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചാണ്പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതലഉദ്ഘാടനം. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍എല്ലാജില്ലകളിലുമായി ആയിരം പച്ചത്തുരുത്തുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിക്കും. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുള്‍പ്പെടെ ഉപയോഗിക്കാതെകിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി തനതായ വൃക്ഷങ്ങളുംതദ്ദേശീയമായസസ്യങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിസ്വാഭാവിക വനമാതൃകകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത്‌സംരക്ഷിക്കാനാണ്പച്ചത്തുരുത്ത്എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്ഇതിനായിസ്ഥലങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍/സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭൂമി, പുറമ്പോക്കുകള്‍, നഗരഹൃദയങ്ങളിലുംമറ്റുംഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളെല്ലാം പച്ചത്തുരുത്ത്സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായസ്ഥലങ്ങളാണ്. സ്വകാര്യവ്യക്തികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെനിരവധി സംരംഭകര്‍ ഇതിനകംതന്നെ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാജില്ലകളിലുമായിവിവിധ പഞ്ചായത്തുകള്‍ ഒരേക്കറുംഅതിലധികംവിസ്തൃതിയുമുള്ളസ്ഥലങ്ങള്‍ ഇതിനായികണ്ടെത്തി പ്രാരംഭ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂര്‍ജില്ലയില്‍വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയ 250 ഏക്കറോളം ഭൂമിയില്‍ പച്ചത്തുരുത്തിനായുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ജൈവവൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്, കൃഷിവകുപ്പ്, മഹാത്മാഗാന്ധിതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, വനംവകുപ്പിന്റെസാമൂഹ്യവനവത്ക്കരണവിഭാഗം, പരിസ്ഥിതിസംഘടനകള്‍, വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവരുടെസഹകരണത്തോടെയാണ് പച്ചത്തുരുത്ത്‌സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പച്ചത്തുരുത്ത് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിപരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍,ജൈവവൈവിധ്യ മേഖലയിലെ വിദഗ്ദ്ധര്‍, വനവത്ക്കരണരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിച്ച പരിചയസമ്പന്നര്‍, കൃഷി വിദഗ്ദ്ധര്‍, ജനപ്രതിനിധികള്‍, പ്രാദേശികസാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടുന്ന ജില്ലാതലസാങ്കേതികസമിതികളുണ്ടാകും. വിത്തിനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തല്‍, വൃക്ഷങ്ങളുടെതിരിച്ചറിയല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങി പച്ചത്തുരുത്ത് നിര്‍മ്മിതിക്കാവശ്യമായസാങ്കേതികസഹായങ്ങള്‍ഈ സമിതികളാണ്‌നല്‍കുന്നത്.
ചുരുങ്ങിയത് അരസെന്റ്മുതല്‍കൂടുതല്‍വിസ്തൃതിയുള്ള ഭൂമിയില്‍ പച്ചത്തുരുത്തുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാം. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തിന്റെദോഷഫലങ്ങള്‍കുറയ്ക്കുന്നതിനുംഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെസാന്നിധ്യംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആഗോളതാപനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനും പച്ചത്തുരുത്തുകള്‍ക്ക്‌ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനാകും. അന്തരീക്ഷത്തിലെ അധികകാര്‍ബണിനെ ആഗിരണംചെയ്ത് സംഭരിച്ച്‌സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്‍ബണ്‍ കലവറകളായിവര്‍ത്തിക്കുന്ന പച്ചത്തുരുത്തുകള്‍ പ്രാദേശികജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English