പ്രഭാഷണം – എൻ എസ് മാധവൻ

images-3

മഹാത്മാഗാന്ധി ആർട്‌സ് കോളേജിന്റെ (മാഹി) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നവംബർ  25ന്  മാഹി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് എകസ്റ്റൻഷൻ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി രാഷ്ട്രവും ഉപദേശീയതകളും എന്ന വിഷയത്തിൽ എൻ എസ് മാധവൻ സംസാരിക്കുന്നു. കാറ്റലോണിയൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് പ്രഭാഷണം നടക്കുക.

പരിപാടിയിൽ എം.മുകുന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.അനുപൂരണസംവാദം നടത്തുന്നത് എം.എം.സോമശേഖരൻ.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here