എടക്കാട് സാഹിത്യവേദി: കവിതയുടെ ഞാറാഴ്ച

എടക്കാട് സാഹിത്യവേദി പ്രതിമാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കവിതയുടെ ഞാറാഴ്ച ഒരുങ്ങുന്നു. ഒക്ടോബർ 21 ഞാറാഴ്ച വ്യാപാരഭവന് മുൻവശം തുറന്ന സദസ്സിലാണ് പരിപാടി നടക്കുക.വിമീഷ് മാണിയൂർ പരിപാടി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യും. പ്രമുഖ കവികളുടെ കവിതകളുടെ അവതരണവും ചർച്ചയും പരിപാടിയിൽ നടക്കും

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here