കവിതാ ക്യാമ്പ്

28276574_1724006557622094_4254126709094702435_n

പട്ടാമ്പി കോളേജിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കവിതയുടെ കാർണിവലിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് സർവ്വകലാശാല യൂണിയന്റെ സഹകരണത്തോടെ സർവ്വകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കവിതാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മലയാള കവിതയുടെ വ്യത്യസ്ത ശബ്ദമായ പി.രാമനാണ് ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടർ.

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here