കവിതയും മരങ്ങളുമായി വരിക..

 

കവിതാ മരങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠാപനം അന്നാലയം ഞാറ്റുകണ്ടത്തിൽ ഈ മാസം പതിനേഴിന് നടക്കും. കുഴൂർ വിത്സൻ തുടങ്ങിവെച്ച മരയാളം എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പോയട്രീ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടക്കുന്നത്. 2019 ജനുവരി 17 നു ടെമ്പിൾ ഓഫ് പോയട്രി എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കവിതക്കും കലാ കാരന്മാർക്കുമായുള്ള ഇടത്തിലാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. മര- ക്കുഞ്ഞുങ്ങളും കവിതകളുമായി വരിക. കൈ നിറച്ച് മരക്കുഞ്ഞുങ്ങളേയും കവിതകളേയും കൊണ്ട് പോവുക എന്നാണ് പരിപാടിയുടെ വിശദീകരണമായി കവി പറയുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English