പേറ്റുനോവിന്റെ അമ്മ നിലവിളികൾ

f324e429b34385890abef55dd8f407e7

 

അഹല്ല്യ
വീണ്ടും പെണ്ണായി
പിറക്കാതിരിക്കുക
ഏറെ നാൾ രാമന്റെ വരവും കാത്ത്
കല്ലായി കിടന്ന് വ്യസനം കുടിച്ച്
ചൂടുംമഴയും തണുപ്പുമേറ്റ്
ദുർവ്വാസാവിന്റെ ശാപംകടന്ന്
ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ
നമുക്ക് ചുറ്റം പിഡനങ്ങളുടെ നിലവിളികൾ
നിലാവിനെത്തന്നെ കറുപ്പിക്കുന്നു

ഭൂമി പിളർന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോയ സീതാദേവി
സ്വയം വിധിച്ച ത്യാഗം നാമറിഞ്ഞവരാണ്
എന്നിട്ടുമെന്റകുലത്തിൽ
വേട്ടയാടുന്നതും വിറങ്ങലിക്കുന്നതും
സ്തി എന്ന ജീവനാണ്

അമ്മ എന്ന വാക്കിന്ന്
അമ്മ എന്ന പുണ്യമുണ്ട്
എന്നിട്ടും തെരുവിൽ നീ തിരയുന്നത്
അവളുടെ നഗ്നതയാണ്

തങ്കമണിയും, കിളിരൂരും
കവിയൂരും,പെരുമ്പാവൂരും
പിoനങ്ങളുടെ വഴിക്കണ്ണുകൾ
വാണിഭം എന്ന വാക്കിന്റെ അത്ഥം
മെലിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
നീയറിയുക
ദുഃഖത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയിൽ
നിന്നെ ശപിയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്ന
കണ്ണുനീരിന്റെ തലപ്പത്തു നിന്നും മാറുക
എന്തെന്നാൽ
നിന്നെ ശപിയ്ക്കാൻ ജൻമമെടുത്തത്
പേറ്റുനോവിന്റെ അമ്മനിലവിളികൾ
ദുർവ്വാസാവിനോളം കടുപ്പമാകുമെന്ന്
ഞാനിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here