പകർന്നുവെച്ചവ

 

 

 

 

 

പകർന്നു വെച്ചവ നശ്വരമല്ലാതെ
തലമുറയുടെ കുടമാറ്റം ചെയ്യും
കാലത്തിലൂടെ വാമൊഴിയായും
അക്ഷരമേന്തിയ പുസ്തകമായും
അറിവുകളായ് അവതരിച്ചെത്തുന്നു .
മരണമില്ലാതെ കാലത്തിനു മറവിയില്ലാതെ
മടക്കമില്ലാതെ പലരൂപങ്ങളിലും
ഭാവങ്ങളിലുo പലകാലങ്ങളിലുമായി
ഗീതകണക്കെ പ്രവഹിക്കുന്നു .
ഇതിഹാസങ്ങൾ ,വേദചരിത്രങ്ങൾ
വിശ്വാസങ്ങൾ ,പ്രമാണങ്ങൾ അങ്ങനെയങ്ങനെ
കാലാന്തരത്തിൽ മായാത്ത അറിവുകൾ
മഹനീയ ചിന്തകളായി പിറക്കുന്നു .
രമണീയ വേദാന്തമോതിയ രമണനെപറ്റി.
ത്യാഗത്താൽ തിളങ്ങുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി .
ബുദ്ധൻെറ ബോധോദയത്തെ ഓർമിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്
പാഠങ്ങളായവ ധർമവും ശാസ്ത്രവും പഠിപ്പിക്കുന്നു
തഴക്കം ചെന്നവർ വെറുപ്പിനെ വെറുക്കാൻ പഠിച്ചു
പഴുത്തവർ പഴുത്തവർ മധുരമൂറിഅഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English