ഒഴുകി നടന്നൊരു പുഴയുണ്ടായിരുന്നു, പെയ്തു നിറച്ചൊരു മഴയും ……

rthittu_morning_ex1

 

പതിവു സന്ധ്യാ നടത്തത്തിലന്നുണ്ണി പൂവിരല്‍തുമ്പ് നീട്ടിക്കൊതിച്ചത്

കൊച്ചു കുപ്പിത്തടങ്കലടപ്പിട്ട പഴയ പുഴകളെ പുതിയ മഴകളെ…

കുപ്പി പൊട്ടിച്ചിളം ചുണ്ടിലാര്‍ദ്രമായ് നേര്‍ത്ത ജലധാരയിറ്റിച്ചിറക്കവേ;

പോയ സമ്പന്ന കാലത്തെയോര്‍മ്മകള്‍, തേട്ടി മടിശ്ശീല തുന്നാനിരുന്നൊരു-

കിണര്‍ കരഞ്ഞതിന്നലകള്‍ കിതപ്പാറ്റാന്‍ തണല് കാണാഞ്ഞ കാറ്റ് മാത്രം കേട്ടു….

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here