കള്ളുമായുള്ള നമ്മുടെ പുരാതന ബന്ധം

screen-shot-2017-02-08-at-9-54-56-pm

മദ്യവുമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബന്ധം വളരെ പുരാതനമാണ്. മനുഷ്യസംസ്ക്കാരം പരിപോഷിക്കാൻ ഒരു കാരണം തന്നെ മദ്യമാണെന്ന് വാദം തന്നെയുണ്ട്. മധുപാനം ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരുപോലെ വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് നാഷണൽ ജ്യോഗ്രഫിക്കിലെ ഈ ആധികാരികമായ ലേഖനം.

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English