ഓര്‍മ്മ

 

 

 

 

വരണ്ടു മറഞ്ഞ
പുഴമണലില്‍
കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു
മഴപെയ്തപ്പോള്‍
നനമണലില്‍
പിന്നെ കാടുയര്‍ന്നു
ദീര്‍ഘവേനലിന്‍
തടവറയില്‍
കാടു കത്തി വെണ്ണീറായി
പലായനങ്ങളുടെ
വിതുമ്പലുകള്‍
നിറയുമ്പോള്‍
ക്ലാവു പിടിച്ച കണ്ണുമായി
വെണ്ണീറു
പകുത്തുമാറ്റി
വൃദ്ധന്‍
ഓര്‍മ്മയിലെ പുഴയെ
തേടുകയായിരുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here