ഊഞ്ഞാലാടുന്നവര്‍

fotograf-0016_e1_e1

നഗരത്തില്‍ നിന്ന്
അല്പം മാറിയുള്ള
കളിസ്ഥലത്തിരുന്ന്
രണ്ട് കവിതകള്‍…
അല്ല യുവതികള്‍
ഊഞ്ഞാലാടുകയാണ്…

കണ്ടുനില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക്
കൗതുകമുണരാം

കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ഊഞ്ഞാല്‍…
മൂക്കും മുലയും
കിളിര്‍ത്തവരെങ്ങനെ
കുട്ടികളാവുമെന്നാണ്…

രണ്ടു കഥയില്ലാത്തതുങ്ങള്‍….

അതാണാദ്യമേ പറഞ്ഞത്
കവിതകളെന്ന്

അപ്പോള്‍ പറഞ്ഞുവന്നത്,
അവര്‍ ഊഞ്ഞാലാടുകയാണ്…

ഇനിയൊന്നുമില്ല…

അവര്‍ ഊഞ്ഞാലാടുകയാണ്
അത്രമാത്രം…..

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here