ഒടിയൻ

22007697_1401582239911039_6426924570372197447_n
മിത്തുകളും ,വിസ്വാസങ്ങളും പൂർണമായി വേരറ്റുപോവാത്തൊരു ഭൂമികയിൽ നിന്നും ഭാഷയുടെ മന്ത്രികതയുമായി ഒരു നോവൽ.നോവലിന്റെ വിശാല ഭൂമിക ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അന്യൻ തിന്നുപോവുന്ന അവശേഷിച്ച ഗ്രാമീണ ജീവിതങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം.

‘പാലക്കടന് ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ചിത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ നോവൽ ഭാഷാപരമായി പുലർത്തിയിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മത കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ്.മലയാള നോവൽ പാരമ്പര്യത്തെ ശക്തമായി പിൻപറ്റുന്ന കൃതിയാണിത്.’

സി.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ

പ്രസാധകർ ഡിസി
വില 110 രൂപ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English