ന്യൂവേവ് ഫിലിം സ്‌കൂൾ: ക്ലാസ്സുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 1-നും 4-നും

 

ന്യൂവേവ് ഫിലിം സ്‌കൂൾ ആദ്യ ബാച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് ആരംഭിക്കും. ഡയറക്ഷൻ, സ്‌ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്, സിനിമാട്ടോഗ്രഫി, എഡിറ്റിംഗ്, സൗണ്ട്, ആക്റ്റിംഗ് കോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത്. ആറുമാസം ദൈർഘ്യമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രഫി ഞായറാഴ്ച ബാച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 4ന് ആരംഭിക്കും. അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു. കോഴിക്കോട് പുതിയ ബസ്റ്റാന്റിനടുത്ത് രാജാജിറോഡിൽ മാതൃഭൂമി ബുക്സിന് പിന്നിലായാണ് ന്യൂവേവ് ഫിലിം സ്‌കൂൾ.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here