കണക്കുകൾ

 

കണക്കിലെ കളി
അറിയാമോ?
ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട്
തീർക്കാൻ പറ്റണ
കളികളേ കണക്കിലുള്ളു.

ജീവനോടെയിരുന്നാൽ
ഉത്തരിപ്പ് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം
കണക്കുകൾ
പരസ്പരം കൊടുത്തു തീർക്കാം
പിടിച്ചു വാങ്ങാം
അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെറിയാം.

ഉത്തരം ശരിയല്ലെങ്കിൽ
പറഞ്ഞു തീർക്കാം
പറ്റിയില്ലെങ്കില്‍
എങ്കിൽ മാത്രം
അരിഞ്ഞും കരഞ്ഞും തീർക്കാം
കണക്ക് കൂട്ടാതെയും തീരാം!

മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അവരിറങ്ങും.
ഭൂതത്തെ കാക്കുന്ന കോമരങ്ങൾ
ആത്മാക്കളുടെ ദല്ലാളന്മാർ,
അവർ കണക്കുമായി വരും
വട്ടംകൂടാത്ത ചതുരപ്പലകയിൽ
വരച്ച കളങ്ങളിൽ
വെളുത്ത കണക്കുകൾ നിരത്തും
കൊടുക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല
പരേതാത്മാക്കളുടെ കണക്കാണ്
ശാസ്ത്രമാണ്
തീരണം, കണക്ക് തീർക്കണം!

എല്ലാം കണക്കാണ്
കണക്കിലാണ് കാര്യം
കൂട്ടലും കിഴിക്കലുമാണ്
പ്രാഥമിക പാഠം.

ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങിനെ
കണക്കുശാസ്ത്രമായി
ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു…

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleഇഷ്ടമില്ലാത്ത അച്ചി തൊട്ടതെല്ലാം കുറ്റം
Next articleശൂന്യതയിലേക്ക് വളരുന്ന വെളിച്ചം  പോലെ
ഡോ. അജയ് നാരായണൻ: എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കളമശ്ശേരിയിൽ ശ്രീ നാരായണന്റെയും ശ്രീമതി സുന്ദരത്തിന്റെയും മകൻ. സെയിന്റ് പോൾസ് കോളേജ് (കളമശ്ശേരി) ഭാരതമാതാ കോളേജ് (തൃക്കാക്കര), സെയിന്റ് ആൽബെർട്സ് കോളേജ് (എറണാകുളം) എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് 1988 ൽ കെന്യയിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി തുടങ്ങി. 1991ൽ ല്സോത്തോയിൽ കുടിയേറി, അധ്യാപകനായി ജോലി നോക്കി. സെയിന്റ് ഓഗസ്റ്റിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക) യിൽ നിന്നും എംഫിൽ, റോഡ്‌സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി (സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക) യിൽ നിന്നും പി എച്ഡി. 2019ൽ ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ദർഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി (യൂ കെ) യുമായി ഗവേഷണം (ipips ). താമസം മസേറു വിൽ (തലസ്ഥാനം നഗരി). ഭാര്യ, ഉമാദേവി, അധ്യാപിക. മകൾ ഭാവന, മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ (സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക).

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here