ചന്ദ്രശേഖര്‍ നാരായണന്റെ ‘ശൂദ്രന്‍’ പ്രകാശനം

 

 

ചന്ദ്രശേഖര്‍ നാരായണന്റെ ‘ശൂദ്രന്‍’എന്ന നോവല്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു. സി.രാധാകൃഷ്ണന്‍ എഴുത്തുകാരനും പത്രാധിപരുമായ സുനില്‍ പി. മതിലകത്തിന് കോപ്പി നല്‍കി പ്രകാശനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

ശൂദ്രനായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം രാജ്യസിംഹാസനം നഷ്ടപ്പെട്ട വിദുരരുടെ ജീവിതം പറയുന്ന നോവലാണ് ‘ശൂദ്രന്‍’.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here