നിര്‍വചനം

ആരോ മുറിവു തുടച്ച്
മൂലയ്ക്കിട്ട
ചോര പുരണ്ട
പഴന്തിണിയാണു ഞാന്‍

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here