സന്ധ്യ

 

ഓർമ്മകൾ പൂവിട്ടത് നേരത്തെ,
നേരം സന്ധ്യയായിക്കഴിഞ്ഞു…

ചെന്നിറം കൊണ്ട്
സ്വപ്നത്തിൻ വാനം മാടിവിളിക്കുന്നു

ചോരതുടിക്കുന്നു ഓർമ്മതൻ പൂക്കൾ
ജീവനോടെ ചിരിക്കുന്നു

സാന്ത്വനത്തിന്റെ മാരുതൻ
ഭൂതകാലത്തെ ഗീതമായ് പാടുന്നു

ചെന്നിറമോടിന്നി സന്ധ്യയിൽ
മാറിടത്തിൽ വിയർപ്പുകൾ ചിന്തുന്നു
പാഴാവും നേരത്ത് ത്രിശങ്കു പുൽകെ
മുത്തുകളാവാതവ മണ്ണിൽ ചിതറുന്നു

നേർത്തമേഘത്തിൻപാളി
ഉയരംകൊതിച്ച ഹൃദയം പോൽ
ചെങ്കനൽ ദുഖങ്ങൾപേറി വേവുന്നു

ചെന്നിറം പടരുമീ സന്ധ്യയിൽ
മാറിടം മാത്രം വിയർക്കുന്നു
ഇരുളിലേക്കോർമ്മകൾ മായുമെന്നോർക്കാതെ…

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English