നമ്മുടെ മുഖ്യശത്രു നാവാണ്‌ ഃ അഴീക്കോട്‌

നമ്മുടെ മുഖ്യശത്രു നാവാണെന്ന്‌ സുകുമാർ അഴീക്കോട്‌. തനിക്ക്‌ ശത്രുക്കളായി ആരുമില്ലെന്നും എല്ലാവരും മിത്രങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചെറിയ മനുഷ്യർ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി വലിയ ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും വലിയ മനുഷ്യർ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി ചെറിയ ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്‌ സമകാലിക രാഷ്‌ട്രീയ പ്രതിഭാസമെന്നും അഴീക്കോട്‌ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തൃശൂർ ജൂബിലി ഫ്രറ്റേണിറ്റി നല്‌കിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അഴീക്കോട്‌.

മറുപുറംഃ ങാ… ആ മുഖ്യശത്രുവിനെ കൊണ്ട്‌ ഇത്രയും നാളും തട്ടിയും മുട്ടിയും ജീവിച്ചു…. പരമഭാഗ്യവാൻ…പാലുതന്ന കൈക്കുതന്നെ ദംശിക്കണം അല്ലേ മഹാനുഭാവാ. ഏതായാലും, രാഷ്‌ട്രീയമോ മറ്റെന്തു പ്രതിഭാസമായാലും ശരി വലിയ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്ന അഴീക്കോട്‌ ചെറിയ മനുഷ്യനാണെന്നു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി… മനുഷ്യന്റെ ഓരോരോ തമാശകളേ….

Generated from archived content: news1_may13.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here