കൊക്കകോളയിൽ വിഷാംശം ഇല്ലെന്ന്‌ ഇടക്കാലറിപ്പോർട്ട്‌ ഃ മന്ത്രി പി. ശങ്കരൻ

സർക്കാർ ലബോറട്ടറിയിലെ പരിശോധനയുടെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടിൽ കൊക്കകോളയിൽ കാഡ്‌മിയത്തിന്റെ അംശം ഇല്ലെന്നും, ലെഡിന്റെ അളവ്‌ വളരെ കറവാണെന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന്‌ ആരോഗ്യമന്ത്രി പി.ശങ്കരൻ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു.

പി.എസ്‌.സുപാലിന്റെ സബ്‌മിഷന്‌ മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ശങ്കരൻ. പൂർണ്ണ പരിശോധനാഫലം വ്യാഴാഴ്‌ച ലഭിക്കും; പരിശോധനാഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

മറുപുറംഃ – ക്ഷാമ കാലത്ത്‌ സർക്കാർ ദരിദ്രർക്ക്‌ ഇടക്കാല ആശ്വാസം നല്‌കുന്നുവെന്ന്‌ കേട്ടിട്ടുണ്ട്‌. കൊക്കകോളയുടെ ഈ ദുരിതകാലത്ത്‌ മന്ത്രി ശങ്കരൻ നല്‌കുന്ന ഈ ഇടക്കാല ആശ്വാസം കോള കമ്പനിക്ക്‌ ഏറെ ആശ്വാസമാകും. കളളന്‌ കഞ്ഞിവെയ്‌ക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ കളളന്റെ ഗതി പരഗതി…. ശങ്കരഭഗവാനേ…. ഈ ഇടക്കാലാശ്വാസം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു….

Generated from archived content: aug14_news.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here