തസ്രാക്കിൽ നാടക ശില്പശാല നാളെ മുതൽ

കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒ വി വിജയൻ സ്മാരക സമിതി തസ്രാക്ക് ,പാലക്കാടിന്റെ അതിഥേയത്വത്തിൽ തസ്രാക്കിലെ ഒ വി വിജയൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ വെച്ചു നാളെ മുതൽ ഡിസംബർ 2 വരെ ത്രിദിന നാടക ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

അഭിനയ പരിശീലനം നാടകത്തിന്റെ മറ്റു സാങ്കേതിക ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് ശില്പശാല ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. നിരവധി പ്രഗല്ഭരായ നാടക ആചാര്യൻന്മാർ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി തസ്രാക്കിൽ എത്തും.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here