മുത്തശ്ശിയമ്മ

ഞങ്ങ,’ടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയാണത്രെ മുത്തശിയമ്മ!
മുത്തശിയമ്മയ്ക്കിന്നു തൊണ്ണൂറാം പിറന്നാളാണേ.

കാണാനഴകുള്ളൊരു മുത്തശിയമ്മ
തോളോളം കാതു നീട്ടി വളര്‍ത്തിയൊരു മുത്തശ്ശിയമ്മ
പൊന്‍ തോടയിട്ടാട്ടി നടക്കും മുത്തശ്ശിയമ്മ
പല്ലുകളില്ലാത്ത മോണകള്‍ കാട്ടി
പുഞ്ചിരി തൂകി നടക്കും മുത്തശിയമ്മയെ
നാട്ടാര്‍ക്കും അച്ഛനും ഞങ്ങള്‍ക്കും എന്തിഷ്ടമാണെന്നോ
എങ്കിലും , ഞങ്ങ,ടെ’ അമ്മക്കുമാത്രം ഇഷ്ടമല്ലത്രേ!

നാടിനേയും നാട്ടാരേയും പേടിയില്ലാത്ത മുത്തശ്ശിയമ്മ
കാലനെപ്പോലും പേടിയില്ലാത്ത മുത്തശ്ശിയമ്മ
ആരേയും പേടിയില്ലാത്ത മുത്തശ്ശിയമ്മക്ക്
ഞങ്ങ,ടെ അമ്മേനെ മാത്രം പേടിയാണത്രെ!

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here