അധ്യാപക പുരസ്കാരം

 

സംസ്ഥാന മദ്യവർജന സമിതിയുടെ ജെ.മുഹമ്മദ് റാഫി സ്മാരക അധ്യാപക പുരസ്കാരത്തിന് വടവന്നൂർ, പിലാപ്പുള്ളി എസ്. എൽ. എൽ.പി.എസ് പ്രധാനാധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ കെ.കെ.പല്ലശ്ശന അർഹനായി. ഏപ്രിൽ 23-ന് തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധിഭവനിൽ വച്ച് മുൻ എം.പി.പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ വിതരണം ചെയ്യും. അധ്യാപകൻ, എഴുത്തുകാരൻ, ബാലജന സഖ്യം രക്ഷാധികാരി എന്നീ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് പുരസ്കാരം.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here