‘മ്‌’

16421_14413

ശ്രീലങ്കൻ രാഷ്ട്രീയ കാലഘട്ടത്തെ ജ്വലിക്കുന്ന അദ്ധ്യായമാണ് ‘മ്‌’ എന്ന നോവൽ
സിംഹള നാട്ടിലെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ സംഘർഷങ്ങളെ യാഥാർഥ്യബോധത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവൽ.

പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്ക്സ്
വില 63 രൂപ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here