മോദിക്കെതിരായ ഹാഷ്​ടാഗ്​; അക്കൗണ്ടുകൾ​ അൺബ്ലോക്ക്​ ചെയ്ത ട്വിറ്ററിന്​ കേന്ദ്രത്തി​ന്റെ നോട്ടീസ്​

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here