പരിചയപ്പെടൽ

ഞാൻ അവധൂതൻ
ഒരു സ്വപ്നസഞ്ചാരി
ഇടവേളകളിൽ അർത്ഥികളെ
വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു
ഓരോ പാഠമുറികളും
പുതിയ അർഥങ്ങളായുറഞ്ഞു തുള്ളി
എപ്പോഴോമടുപ്പിൽ അഭിരമിച്ചു മടുപ്പുകുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചു മടുപ്പിനെ നിർവചിച്ചു മടുത്ത, എല്ലാം മടുത്തഒ രു അവധൂതൻ!

ഇനി പഠനം,
നാല് ചുവരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്കും
അന്വേഷണരൂപത്തിൽ
ആകാംക്ഷച്ചിറകിൽ
പഥികഭാവത്തിൽ
പുതു നിറവുകളുടെ
ഉറവ് തേടി
ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തേ
ചക്രവാളത്തിന്റെ തിട്ടയ്ക്കരികെ
മൺവിളക്കുമായ്
കാത്തിരിക്കണ ആത്മാവ്
കുടിയിരിക്കണ കുടിലിനെക്കുറിച്ച് പഠനം.

തിരയുന്നതോ
ചിന്തകളെ,
പണ്ടെന്നോ കുടിലിന്റെ
ഈശാനകോണിലൊളിപ്പിച്ച
അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളെ,
മയിൽപ്പീലിത്തുണ്ടുകളെ,
മതിവരാത്ത കാമനകളെ,
അകാരത്തിൽ തുടങ്ങി
അകാലത്തിലൊടുങ്ങുന്ന
ഭ്രാന്തൻ ജല്പനങ്ങളെ,
ചികഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു…

ഇപ്പോൾ
സ്വപ്നം എന്നെക്കണ്ടുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
ഞാൻ അനവധൂതൻ!

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleപെൺകിനാവ്
Next articlePositive Shah
ഡോ. അജയ് നാരായണൻ: എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കളമശ്ശേരിയിൽ ശ്രീ നാരായണന്റെയും ശ്രീമതി സുന്ദരത്തിന്റെയും മകൻ. സെയിന്റ് പോൾസ് കോളേജ് (കളമശ്ശേരി) ഭാരതമാതാ കോളേജ് (തൃക്കാക്കര), സെയിന്റ് ആൽബെർട്സ് കോളേജ് (എറണാകുളം) എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് 1988 ൽ കെന്യയിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി തുടങ്ങി. 1991ൽ ല്സോത്തോയിൽ കുടിയേറി, അധ്യാപകനായി ജോലി നോക്കി. സെയിന്റ് ഓഗസ്റ്റിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക) യിൽ നിന്നും എംഫിൽ, റോഡ്‌സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി (സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക) യിൽ നിന്നും പി എച്ഡി. 2019ൽ ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ദർഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി (യൂ കെ) യുമായി ഗവേഷണം (ipips ). താമസം മസേറു വിൽ (തലസ്ഥാനം നഗരി). ഭാര്യ, ഉമാദേവി, അധ്യാപിക. മകൾ ഭാവന, മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ (സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക).

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here