മഴമ(ര)ണങ്ങൾ

28059323_1845512085514641_374134978169153085_n
മധുരമായ സ്വപനങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കയ്‌പേറിയ വാസ്തവങ്ങൾക്കും സൗന്ദര്യമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന കവിതകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിന്റെ സവിശേഷതയും, ആകർഷണീയതയും. ഏറ്റവും പുതിയ കാലവും അതിന്റെ സ്വഭാവ രീതികളും മഴമ(ര)ണങ്ങളെ തോറ്റുകൊണ്ടു കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പുരാണവും ചരിത്രവും വർത്തമാനവും മനുഷ്യഭാവിയും തന്റെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ദേവിക എന്ന എഴുത്തുകാരി അനായാസം ആകർഷിക്കുന്നു.

അവതാരികയിൽ എ വി സത്യേഷ് കുമാർ

പ്രസാധകർ പായൽ ബുക്ക്സ്
വില 60 രൂപ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here