മറവി..?

 

maravi

 

മറക്കുകയാണെല്ലാം

മറക്കുകയാണ് ഞാന്‍?

മറവിയെ പോലും-

മരണത്തെ പോലും-

മറക്കുകയാണ് ഞാന്‍..?

ഓര്‍മകളെല്ലാം

 

മറവിയുടെ മാറാപ്പില്‍

എറിയുകയാണ് ഞാന്‍?

സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം

മറവിയുടെ മടിത്തട്ടില്‍

ഉറക്കുകയാണ് ഞാന്‍..?

 

സ്വന്തവും ബന്ധവും

സൗഹൃദം പോലും

കാലത്തിന്‍ തിരശ്ശീലയില്‍

“മറയ്ക്കു”കയാണ് ഞാന്‍?

 

എന്നിലെ “എന്നെ” പോലും

“മറക്കു” കയാണ്‌ ഞാന്‍..??

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here