മരണം , മനോഹരം

 

 

 

ജീര്‍ണ്ണവസ്ത്രം കളയാനൊരു

മടിയുമില്ല എക്കാലത്തും മര്‍ത്ത്യന്

പിന്നെങ്ങിനെ ജീര്‍ണ്ണശരീരം

വെടിയാതിരിക്കും ദേഹികള്‍?

എവിടെ നിന്നും വന്നു ദേഹികള്‍?

എവിടേക്കു പോയിടുന്നു ദേഹികള്‍?

എന്നാര്‍ക്കും അറിയില്ല – അതജ്ഞാതം .

വന്നതില്‍ നിന്നും വന്നതിലേക്കു

പോയിടുന്നുവെന്നാശ്വസിക്കാം നമുക്ക്

ആ വന്നതെവിടെനിന്ന്?

ഈശ്വരനില്‍ നിന്നല്ലാതെന്തു പറയും

ഈശ്വരവിശ്വാസികള്‍ ?

പിന്നെന്തിനു നാം ദേഹി വിട്ട ദേഹത്തെ

കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പൊട്ടിക്കരയണം

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here