മാത്സര്യം

images-3നീയും ഞാനുമൊരേ  ചെടിയില്‍

വിരിഞ്ഞ രണ്ടു കുസുമങ്ങള്‍

അകലങ്ങളിലേക്കു പോയിമറഞ്ഞാലും

ഒരേ വേരാല്‍ തന്നെ മണ്ണിലുറച്ചു നില്‍ക്കേണ്ടവര്‍

ഒരമ്മ തന്‍ ചൂടും തണലും അറിഞ്ഞൊരുമിച്ച്

സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടു വളര്‍ന്നവര്‍ നമ്മളിന്ന്‍

മനസ്സിനുള്ളില്‍ മതില്‍ക്കെട്ട് തീര്‍ക്കുന്നു

കാഴ്ചയെ കെട്ടിമറയ്ക്കുന്നു

വിയര്‍പ്പെന്തെന്നറിയാത്തവര്‍ നമ്മള്‍

പണ്ടെങ്ങോ  അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരൊഴുക്കിയ

വിയര്‍പ്പിന്‍ കനിക്കായി  കടിപിടി കൂടുന്നു

കോടതി കയറി അതിരുകള്‍ കാക്കുന്നു

ഒരൊറ്റമതിലു വരയിട്ട   ഗൃഹങ്ങള്‍

ഇന്നകലത്തുള്ള  രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങള്‍

കുഞ്ഞന്നാളിലുണ്ണിക്കഥകളേറെ  ചൊല്ലിതന്ന

എന്മൊഴികളിന്നുനിനക്കന്യമാമേതോ ഭാഷ

ഒരേയമ്മിഞ്ഞ  രുചിച്ചവര്‍

നമ്മള്‍ കൂടപിറപ്പുകള്‍

കാലങ്ങളായി  പറയാതെ കേള്‍ക്കാതെ

പോകുന്നതിതുവഴിയെന്തിനോ

സ്വത്താം സത്ത്വത്തിന്നാര്‍ത്തിയെ

ഗര്‍ഭം ധരിച്ചു കൊണ്ടു നാം

നമ്മിലറിയാതെ നമ്മിലിണങ്ങാതെ

കൊണ്ടും കൊടുത്തും പോകുന്നതെന്തിനോ

നീയും ഞാനും വെറും മനുഷ്യര്‍

മരണമുള്ളവര്‍,  സ്വന്തമാക്കിയതും

സ്വന്തമാക്കാനാഗ്രഹിച്ചതുമെല്ലാം വെടിഞ്ഞൊരുനാള്‍

ശൂന്യഹസ്തങ്ങളുമായി പോകേണ്ടവര്‍

പിന്നെന്തിനാണു കൂടപിറപ്പേ

ഈ നോവുകളും നോവിക്കലുകളും

പിന്നെന്തിനാണു കൂടപിറപ്പേ

നമ്മെത്തന്നെയില്ലാതാക്കുന്നയീ മത്സരങ്ങള്‍

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here