മലയാളം

 

entemalayalam

അന്‍പത്തൊന്നുടയാടകള്‍

മാറിമാറിയുടുക്കും മോഹനാംഗി നീ

മധു തുളുമ്പും മധുരാക്ഷരങ്ങളിലൂടെ

മിന്നി തിളങ്ങുന്നു നീ മധുരം മലയാളം

കര്‍ഷകപ്പാട്ടിന്‍ വരികളിലൂടെയും

മുത്തശ്ശി ചൊല്ലും പഴങ്കഥകളിലൂടെയും വളര്‍ന്നു

തുംഗമാം പര്‍വ്വതത്തോളം ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നു

ശ്രേഷ്ഠമാം ഭാഷ നീ മലയാളം

വടക്കന്‍പ്പാട്ടിലൂടെ വടിവാര്‍ന്നു

വള്ളപ്പാട്ടിലൂടെ ഹരം പകര്‍ന്നു

കര്‍ഷകര്‍ക്കെന്നും കരുത്തേകുന്നു

തുഞ്ചന്‍റെ പ്രിയപുത്രി നീ മലയാളം

മഹാപണ്ഡിതര്‍ വരമായി നല്കിയ

കഥകളിലൂടെയും കവിതകളിലൂടെയും

തിളങ്ങിനില്‍ക്കും നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളായി സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍

അറിവിന്‍ അനന്തവിഹായസ്സൊരുക്കുന്നു

അരുതേയീപ്രിയഭാഷയെ കൊല്ലരുതേ

നിന്ദിച്ചു കൊല്ലാകൊല ചെയ്തീടല്ലേ

ഉള്ളം നിറച്ചു സ്നേഹിച്ചീടുക

പെറ്റമ്മയേയും മാതൃഭാഷയേയുമൊന്നുപോലെ

വര്‍ത്തമാനത്തിലൂടെ വെള്ളം തളിച്ച് വായനയിലൂടെ വളമേകി

മധുരമെഴുമീ മലയാളത്തിന്‍ മധുരത്തിലൊരിറ്റു

ചവര്‍പ്പ്പ്പെടാതെ കാത്തീടുക

എന്നെന്നും മാനംമുട്ടെ ഉയര്‍ന്നു നില്ക്കട്ടെ മലയാളമേ നീ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here