മലയാളത്തിന് ഇനിമുതൽ ആംഗ്യഭാഷയിലും അക്ഷരമാല

 

 

മലയാളത്തിന് ആംഗ്യഭാഷയിൽ (sign language) അക്ഷരമാല ഒരുങ്ങി. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിന്‍റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച് ആൻഡ് ഹിയറിങ് (നിഷ്) രൂപകല്പന ചെയ്ത മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഏകീകൃത ആംഗ്യഭാഷാലിപി – ഫിംഗർ സ്‌പെല്ലിങ് , ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹ്യനീതിമന്ത്രി ഡോ. ആർ ബിന്ദു പ്രകാശനം ചെയ്തു.

ഏകീകൃത ലിപി ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ബധിരവിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരമാകും. നിലവിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചുണ്ടുകളുടെ ചലനം നോക്കിയുള്ള രീതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. ശൂന്യതയിൽ എഴുതിക്കാണിക്കുന്നത് മിക്കപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും ചേർന്നതാണ് ഏകീകൃത ആംഗ്യഭാഷാലിപി. ‘നിഷി’ലെ ആംഗ്യഭാഷാവിദഗ്ദ്ധരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ബധിരരായ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്നാണ് ഫിംഗർ സ്‌പെല്ലിങ് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. ഉപയോക്താക്കൾതന്നെ ലിപി രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണമല്ല. ഏകീകൃത ഫിംഗർ സ്‌പെല്ലിങ് ഭാവിയിൽ ശ്രവണപരിമിതർക്കുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ‘നിഷി’ന്റെ പദ്ധതി. എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി മുഖേന ഇതുചെയ്യാനാവുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ അവസാനവാരം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബധിര വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ലിപി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here